REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

HELLIN OY
VAT ID: 2973130-9
Urakoitsijatie 15 D 4
006400 Porvoo
p.050 3604113

www.hellin.fi

shop@hellin.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Vappu Kärkkäinen 

REKISTERIN NIMI

HELLINin asiakasrekisteri

REKISTERÖIDYT

HELLIN OY:n asiakkaat, rekisteröityneet asiakkaat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE  

Rekisteriin tallennetaan HELLIN OY:n asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot asiakassuhteen eli sopimuksen perusteella. Rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan annetun suostumuksen perusteella.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:  

- tilausten toimittaminen
- asiakaspalvelu
- reklamaatiot ja laadunvalvonta
- markkinointi
- suoramarkkinointi
- palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
- lisäpalvelujen tarjoaminen
- tiedon analysointi
- tilastointi
- asiakaspalvelun kehittäminen  

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ne yrityksemme työntekijät, joilla on siihen perusteltu syy tilausten käsittelyä ja asiakaspalvelua varten.

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:


- etunimi, sukunimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- tilaus- ja laskutustiedot
- yhteydenotot ja asiakaspalautteet


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: shop@hellin.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten tai kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.  

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

- rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
- yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille rekisteröidylle tarjottavan palvelun toteuttamiseksi
- tilastointia varten
- fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä.

Tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille silloin kun se on perusteltua tilausten käsittelyn ja asiakaspalvelun vuoksi tai esimerkiksi taloushallintoa varten. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi verkkokauppa-alustan ylläpitäjä, maksupalveluiden toimittaja, kuljetuspalvelun toteuttaja ja tilitoimisto.  


TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE  

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle seuraaville palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.  

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.  

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Rekisteri on viimeeksi päivitetty 9. lokakuuta 2019 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.